Professor i ämnet teknisk psykologi med uppdrag som ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Luleå, Sweden
44 dagar sedan

Teknisk psykologi tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser,

miljö och energi. Institutionen har cirka 200 anställda och bedriver forskning inom 13 forskningsämnen, två forskarutbildningsämnen och två centrumbildningar fördelade på tre avdelningar där Teknisk psykologi ingår i avdelningen Människa och teknik.

På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram. Den undervisning som forskningsämnet Teknisk psykologi ansvarar för ligger till stor del inom Kandidat och Masterprogrammen i Psykologi och innefattar kurser inom psykologi på grundnivå och avancerad nivå.

Den forskning som idag bedrivs inom Teknisk psykologi vid LTU har sin teoretiska och metodologiska grund inom experimentell psykologi med kognitionsvetenskaplig inriktning.

Tillämpningsområden finns inom, b.la människa-maskin-interaktion, arbetsmiljö, rättspsykologi och funktionshinder. Forskningsämnet förfogar över rum för laborativ verksamhet samt mätutrustning såsom eye-

tracking, biometriska sensorer, och EEG-utrustning.

Ämnesbeskrivning

Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid såväl design som användning av teknik och komplexa system.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare ingår huvudansvar för att leda ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom ingår att utveckla samverkan med övriga delar av univer-sitetet, med nationella och internationella forskningsmiljöer, samt med omgivande samhälle och näringsliv.

En viktig arbetsuppgift för den nya ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer.

Som professor förväntas du att på egen hand och i samarbete med andra attrahera externa medel för forskning från nationella och internationella finansiärer.

Vi förväntar oss aktivt engagemang i utbildning på grundnivå och avancerad nivå och bidrag till universitetets utvecklingsarbete.

Befattningen som professor är en tillsvidareanställning, och uppdraget som ämnesföreträdare är tidsbegränsat till sex år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskapligskicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande :

 • vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard
 • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
 • uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet
 • ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå, samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen.
 • Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning

 • uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • Bedömningsgrunder

  För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder :

 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
 • förmåga att leda och utveckla verksamhet
 • övriga bedömningsgrunder
 • Övriga bedömningsgrunder (vilka viktas lika) :

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att samverka och skapa nätverk med andra forskare
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • kunna kommunicera på svenska och / eller engelska
 • Information

  För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta : prefekt Åsa Wallström, tel 0920 - 491444, asa.wallstrom ltu.

  se eller avdelningschef Jörgen Normark, tel 0920 49 14 80, jorgen.normark ltu.se.

  Fackliga företrädare : SACO-Daina Dagis Daina.Dagis ltu.se Telefon : 0920-493880 och OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk ltu.se Telefon : 0920-491792

  Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö.

  Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

  Ansökan

  Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV / meritförteckning och examensbevis.

  Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska.

  Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

  Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb.Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

  Sista ansökningsdag : 17 augusti 2018

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett