Postdoktor i infektionsmedicin
Lunds universitet
Lund, Sverige
23 dagar sedan

Arbetsuppgifter

Forskning i akuta och kroniska luftvägsinfektioner vid cystisk fibros

Projektbeskrivning

Cystisk fibros (CF) kännetecknas av frekventa luftvägsinfektioner och kronisk kolonisation av bakterier i lungan, vilket leder till successivt försämrad lungfunktion.

Forskningsprojektet fokuserar på CF-patogenerna Pseudomonas aeruginosa och Achromobacter xylosoxidans, och syftar till att med molekylära metoder karaktärisera virulensfaktorer som är involverade i den akuta respektive kroniska infektionsprocessen.

I synnerhet kommer betydelsen av Typ 3 sekretions- och Twin-arginine translokations-system att studeras.

Postdoktoranställningen kommer vara placerad vid Lunds Universitet och affilierad med The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet.

Projektet kommer genomföras i samarbete med professor Åke Forsberg och andra forskargrupper vid MIMS / UCMR (www.mims.umu.se; www.ucmr.umu.se).

Om MIMS och the MIMS Clinical Research Fellows Programme

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, (MIMS, www.mims.umu.se), är den svenska delen i the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.

embl.de / research / partnerships / remote / nordic / ). MIMS utgörs för närvarande av 21 forskargrupper och totalt 150 forskare, varav ca 50 Postdocs, 40 forskarstuderande och 11 Clinical Research Fellows.

Vi följer EMBLs modell för rekrytering och utvärdering av unga gruppledare och Postdocs, och samarbetar med våra nordiska partners och EMBL.

MIMS är integrerat i det interdisciplinära forskningskonsortiet Umeå Centre for Microbial Research (www.ucmr.umu.se) med tillgång till toppmodern infrastruktur för forskning.

För att stärka den kliniska forskningen och för att sammanföra preklinisk och klinisk forskning, beslutade MIMS år 2009 att initiera ett program för Clinical Research Fellows.

Intentionen är att knyta befintliga, mestadels prekliniska, forskningsprojekt närmare kliniken och att erbjuda resurser motsvarande två års halvtids forskaranställning för unga kliniker och två års finansiering av en Postdoc som är affilierad till både en forskargrupp på MIMS och till the Clinical Research Fellows forskargrupp.

På så sätt vill MIMS stärka den kliniska forskningen inom infektionssjukdomar, och bidra till ett fruktsamt translationellt samarbete mellan kliniker och MIMS forskningsprogram.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i relevant ämnesområde vid ansökningstidens utgång. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs att den sökande har doktorsexamen inom molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi eller motsvarande.

Sökande ska ha utmärkta kunskaper i molekylärbiologi, inklusive tekniker för att uttrycka rekombinanta proteiner och att framställa specifika mutanter i bakterier, samt ha erfarenhet av cellodling, infektionsmodeller och av att arbeta med kliniska bakterieisolat.

Meriterande

Erfarenhet av bioinformatik och genom-baserade sökningar är meriterande.

Sökande ska behärska muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, och förväntas arbeta både självständigt och som del av ett interaktivt team.

Ansökan läggs in online och ska innehålla :

1) ett personligt brev som beskriver relevant erfarenhet och forskningsintressen, samt varför sökande är intresserad av att arbeta med MIMS Clinical Research Fellow Lisa Påhlman

2) ett Curriculum Vitae, inklusive metoder som sökande behärskar

3) namn och e-mailadresser till minst tre referenser, samt beskrivning av referensernas professionella relation till sökande.

Ansökan ska skrivas på engelska. Frågor kan ställas till Lisa Påhlman, lisa.pahlman med.lu.se

Om forskargruppen

Dr Lisa Påhlman arbetar som läkare vid infektionskliniken i Lund och leder en forskargrupp på Biomedicinsk Centrum i Lund.

Forskningen omfattar olika aspekter av luftvägsinfektioner hos CF-patienter och lungtransplanterade individer. Kombinationen av patientprover, kliniska bakterieisolat, och laborativa tekniker är viktiga för många av projekten.

Syfte och målsättning med forskningsprojekten innefattar :

 • Karaktärisering av interaktioner på molekylär nivå mellan bakterie och värd i luftvägarna.
 • Identifiering av biomarkörer för akut luftvägsinfektion hos dessa patienter.
 • Molekylär karaktärisering av virulensfaktorer inblandade i den akuta och kroniska infektionsprocessen.
 • Epidemiologisk kartläggning av mikrobiologiska fynd i luftvägarna, och deras påverkan på lungfunktionen.
 • Villkor

  Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor , mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-

  09-04 (Arbetsgivarverket, OFR : s, Saco-S och SEKO).

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett