Projektassistent (6 mån) vid institutionen för molekylärbiologi
Umeå universitet
Umeå, Sverige
21 dagar sedan

Projekt assistent sökes till projektet Host-Pathogen Interaction and Cell-Autonomous Immunity

Handledare : Barbara Sixt, Institutionen för Molekylärbiologi, och The Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå Universitet, Sverige

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter :

Nästan varje cell i vår kropp har en egen förmåga att upptäcka och reagera mot attacker från sjukdomsalstrande organismer.

Vid en infektion sätter cellen själv igång olika försvarsmekanismer. Reaktionen kallas för cell-autonom immunitet. Även om cell-

autonom immunitet troligen spelar en nyckelroll i vårt skydd mot bakterier som vi utsättas för dagligen, så ser det ut som om det ger mindre skydd mot allvarliga infektioner.

Orsaken till det kan vara att patogena organismer har utvecklat ett system för att neutralisera cellens attacker. Mycket allvarligt i sammanhanget är att bakterierna inte bara utvecklar mekanismer för att försvara sig själva, de kan även ha utvecklat virulensstrategier som påverkar cellens egna försvarsmekanismer och därmed försvaga cellens förmåga för autonom immunitet.

Vi kommer att arbeta med innovativa molekylärgenetiska strategier i kombination med högeffektiv screening teknik så kallad High Throughput Screening för att studera effekten av cell-

autonoma försvarsstrategier. Vi kommer också att studera intracellulär tillväxt av obligatorisk intracellulära patogena organismer, som bakterien Chlamydia trachomatis.

Projektets övergripande mål är att identifiera och karaktärisera både de skyddande försvarsmekanismer som är del av cell-

autonom immunitet och även studera bakteriernas virulensfaktorer som hjälper bakterierna att komma undan cellens försvar.

Projektet är en pilotstudie (6 månader) som syftar till att undersöka om det finns potential för mer utförlig studie som för ansökan om forskningsanslag för finansiering av ett doktorand eller postdoktor projekt.

Du, som är intresserad att jobba med oss, kommer att :

 • 1) Utveckla och testa en strategier för att ta fram celler som har tappat förmåga att försvara sig med cell-autonom immunitet.
 • 2) Konfirmera eventuella förändrade celler utan cell-autonom immunitet i cellodlingsexperiment.
 • 3) Utveckla och testa kvantitativa infektionsexperiment (sk assays) som senare skall kunna användas för High Throughput Screening experiment med bakteriella mutanter som visar ökad tillväxtförmåga i celler med defekta försvarsvägar.
 • Som projektassistent kommer du att använda molekylärgenetiska tekniker för att introducera mutationer i humana cellinjer, designa och genomföra infektionsanalyser, och dokumentera och presentera resultaten.

  Kvalifikationer Universitetsexamen motsvarande magisterexamen i molekylärbiologi (eller liknande forskningsområden) från ett europeiskt universitet vid tidpunkten för rekryteringen (240 hp) är ett krav.

  Kvalificerade är också de som avslutat åtta terminer av läkar- eller tandläkarprogrammet, inklusive medicinsk kemi, cell-

  och molekylärbiologi, genetik, fysiologi, mikrobiologi eller de som har förvärvat motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands.

  Vidare krävs dokumenterad erfarenhet av molekylär genetiska metoder och tekniker samt cellodling och uttalat intresse för värd-

  patogen interaktioner. Erfarenhet av CRISPR / Cas9 tekniker, arbete med patogena mikroorganismer, och / eller värdsvar vid infektioner är mycket meriterande.

  Vi söker en person som är entusiastisk och intresserad interaktioner mellan patogener och värd. Du behöver kunna prata och skriva engelska flytande.

  Vi söker en mycket motiverad person som har förmåga att jobba produktivt i ett team och även självständigt. Du skall ha excellent förmåga att kunna kommunicera med mer seniora forskare och granskare.

  Ansökan

  Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska :

 • CV med information om utbildning, förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över vetenskapliga publikationer.
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och forskningsintressen samt motivatering varför du söker tjänsten.
 • Kontaktuppgifter för en till tre referenspersoner.
 • Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

  För frågor om tjänsten kontakta Barbara Sixt, e-post : barbara.sixt umu.se

  Mer om oss

  Barbara Sixts lab är del av The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS, www.mims.umu.se) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR, www.

  ucmr.umu.se), en interdisciplinär forskningsmiljö med mer än 50 forskargrupper som utför grundforskning av i högsta klass och driver utveckling av nya teknologier i mikrobiologi och infektionsbiologi.

  Mer information om oss finner du på : www.mims.umu.se / groups / barbara-sixt; www.ucmr.umu.se, and www.molbiol.umu.se / english.

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett