Biträdande universitetslektor i global hälsa
Lunds universitet
Lund, Sverige
11 dagar sedan

Anställning

Anställning som biträdande universitetslektor i global hälsa är tidsbegränsad under längst fyra år. Placeringen är vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %).

Den biträdande universitetslektorn förväntas arbeta aktivt med forskning inklusive utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer.

Undervisningsinsatserna avser global hälsa med inriktning mot hälsovetenskap och rehabilitering främst grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram.

Sökande förväntas också bidra till utveckling av undervisning inom fakulteten för att alla studenter ska utveckla sin internationella förståelse och interkulturella kompetens.

Som biträdande universitetslektor förväntas du meritera dig inom undervisningen och om du inte redan har högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor ges du möjlighet till detta.

Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst 5 år före ansökningstidens utgång.

Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska ha avlagt professionsexamen på grund- eller avancerad nivå med hälsovetenskaplig inriktning samt ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom område relevant för global hälsa med inriktning mot hälsovetenskap och rehabilitering.

Den sökande ska även ha erfarenhet av internationella samarbeten. Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera på såväl svenska (eller annat skandinaviskt språk) som engelska.

Vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor.

Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.

med.lu.se / lfn under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor inom global hälsa med inriktning mot hälsovetenskap och rehabilitering vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad forskningserfarenhet och erfarenhet av internationella samarbeten, väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder inom rubricerat område.

 • De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på : a) Pedagogisk skicklighet; b) Vetenskaplig skicklighet; c) Klinisk erfarenhet och skicklighet;
 • d) Ledarskap och e) Samverkan.

  Lika vikt kommer att läggas vid a) Pedagogisk skicklighet och b) Vetenskaplig skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

  a) Pedagogisk skicklighet visas genom : förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning, framför allt förmåga att arbeta med studentaktivt lärande.

  Vidare visas pedagogisk skicklighet genom förmåga att förena teori med praktik till gagn för studenternas utveckling av internationell förståelse och professionell kompetens inom global hälsa.

  b) Vetenskaplig skicklighet visas genom : postdoc-period / perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter, internationella forskningssamarbeten, anslag erhållna i konkurrens, forskningsprogram, erfarenhet av handledning samt utvecklingspotential.

  c) Klinisk erfarenhet och skicklighet visas genom : klinisk erfarenhet inom grundprofessionen.

  d) Ledarskap visas genom : dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom verksamheter såsom utbildning, projekt, etc.

  e) Samverkan visas genom : förmåga att skapa samarbeten med kollegor och omvärlden.

  Övrig information

  Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel +46 40 391 157, E-

  post : Erik.Renström med.lu.se eller prefekt Christina Brogårdh, tel +46 46 222 18 92, E-post : Christina.Brogardh med.lu.se.

  Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46-222 71 96, E-post : Aldiana.Sikiric med.lu.se

  Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

  Ansökningsförfarande

  Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-08-03. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.

  med.lu.se / lfn). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett