Postdoktor i VA-teknik med inriktning karaterisering och hantering av dagvattensediment
Luleå tekniska universitet
Luleå, Sweden
4 dagar sedan

Forskningsgruppen för Stadens Vattensystem inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad postdoktor som vill fördjupa sig i frågor kring Ledningsförnyelse.

Forskargruppen för Stadens vatten har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem.

Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 30 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och 15 doktorander.

Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation / planering.

Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande och medborgarnas säkerhet och hälsa. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem.

Projektbeskrivning

Dagvatten det vill säga avrinning från olika typer av ytor i våra samhällen var länge en fråga om att på effektivaste sätt avleda nederbördsvatten till närmaste recipient, utan hänsyn till vattenkvalitet och kvaliteten på de sedimentära avlagringar dagvattnet ger upphov till under sitt flöde.

Det sediment som ackumuleras i dagvattensystemets, som dagvattenbrunnar och dammar, resultatetrar till en långsiktig ökning av främmande ämnen i bl a dammbottnar.

Sedimenten kan potentiellt ge en sekundär föroreningsspridning genom demobilisering av föroreningar. För att kunna planera, designa och underhålla dagvattenanläggningar krävs en helhetssyn på dagvattensystemen vilken omfattar såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder.

För att öka kunskapen om hur anläggningarna bör underhållas och skötas för att uppnå högsta avskiljning är studier av de avskilda föroreningarna / sedimenten i dammar och brunnar nödvändiga.

Projektet ingår i DRIZZLE centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA : s åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass.

I DRIZZLE kommer forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

DRIZZLE består av 11 parter, Aarsleff Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet (projektledare), NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm Stad, Stockholm Vatten, Tyréns samt StormTac AB.

Arbetsuppgift

Du kommer att arbeta både i fält, innefattande installation av mätutrustning samt provtagning, och laborativt arbete såsom försöksuppställningar och analyser.

Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar. Deltagande vid nationella och internationella konferenser. Administration och / eller undervisning ingår också i tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig med doktorsexamen, inte äldre än 3 år, i VA-teknik eller motsvarande, med dokumenterad erfarenhet av laboratorie-

och fältarbete. Du ska även ha goda kunskaper inom (geo)kemi, hydraulik och hydrologi samt förståelse för aktuell problematik inom dagvattenhantering.

Tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter är ett krav och erfarenhet från projekthantering, koordinering är meriterande.

Du bör ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ men även ha en god samarbetsförmåga då projekten involverar andra forskare och personer från kommuner och företag.

Eftersom undervisning i tjänsten ingår är tidigare erfarenheter meriterande. Kunskaper i engelska är ett krav.

Sökanden ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta : Professor Maria Viklander, +46 70 330 14 86, marvik ltu.se

Fackliga företrädare :

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö.

Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Arbetstid / Varaktighet : Heltid (normalt sett dagtid), Denna tjänst innebär en tidsbegränsad anställning om två år.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV / meritförteckning och examensbevis.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag : 2018-08-15

Ansök
Ansök
Min e-post
Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
Fortsätt
Ansökningsblankett