Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk visstidsanställning 40%
Lunds universitet
Lund, Sverige
13 dagar sedan

Språk- och litteraturcentrum söker universitetsadjunkt för en visstidsanställning med omfattningen 40%. Anställningen varar under perioden 2018-08-15 2019-01-15.

Anställningen omfattar undervisning för utbytesstudenter på kursen SVEE13 (nivå 3, 7,5 hp) och kursen SVEE14 (nivå 4, 75, hp).

Undervisningen är uteslutande förlagd till kvällstid.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL och vänder sig huvudsakligen till tre studentgrupper. För det första ges nybörjar-

och fortsättningskurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige.

För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS.

En del av nybörjarundervisningen ges inledningsvis på engelska.

Lärarna i svenska som främmande språk förväntas kunna undervisa på alla typer av kurser som ingår i verksamheten. Större delen består dock av undervisning i svenska för utbytesstudenter och för anställda vid Lunds universitet.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som grund för bedömningen är också en dokumenterat god förmåga att arbeta i lärarlag.

Utöver detta krävs för anställningen minst 90 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt dokumenterad och mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund.

Adjunkterna ska kunna undervisa såväl på svenska som på engelska. De förväntas också vara beredda att ta på sig vissa administrativa uppgifter.

Särskilt meriterande är avslutad lärarutbildning, erfarenheter av bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Katarina Lundin och studierektor Lena Larsson.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå, god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För frågor och information kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson nordlund.lu.se, 046-222 83 74).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Ansök
Ansök
Min e-post
Genom att klicka på "Fortsätt ", samtycker du till att neuvoo samlar in och bearbetar dina personuppgifter, som du har tillhandahållit i detta formulär, för att skapa ett neuvoo-konto och prenumerera dig på våra e-postaviseringar, i enlighet med vår Sekretesspolicy . Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att följa dessa steg .
Fortsätt
Ansökningsblankett