Doktorand inom biokemi - mekanismer bakom autofagi
Umeå universitet
Umeå, Sverige
11 dagar sedan

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet mekanismer bakom autofagi. Ansök senast 2018-08-10.

Laboratoriet finns vid Kemiskt biologiskt centrum (www.kbc.umu.se) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö.

Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP), Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-

400 MHz), Cryo-EM och Biochemical Imaging Centre. De senaste forskningsgenombrotten från Umeå universitet inkluderar identifiering av de molekylära mekanismerna i det bakteriella CRISPR-

Cas9-systemet som har tagits vidare till ett standardverktyg för genetisk manipulering.

Projektbeskrivning

Ett av forskargruppens huvudintressen är mekanismer bakom autofagi. Sådana system har utvärderats på molekylär och cellulär nivå med en rad av kemiska, molekylära och cellbiologiska tekniker.

Autofagi är en evolutionärt konserverad självätandeprocess, huvudsakligen för att eliminera eller återvinna dysfunktionella cellulära organeller eller oanvändbara proteiner.

Autofagi spelar en viktig roll inom fysiologi, inklusive utveckling och åldrande, och har associerats med olika mänskliga sjukdomar, såsom cancer neurodegeneration, hjärthypertrofi och infektion.

Modulering av autofagi ingår i behandling av sjukdomar såsom neurodegenerering och cancer. Trots omfattande forskning är modellerna för autofagosombildning och autofagireglering ännu inte fastställda.

Vi kommer att kombinera cellbiologiska, biokemiska, nya kemiska och kemo-optogenetiska metoder för att förstå mekanismen för för autofagisk membranmorfogenes.

Doktoranden kommer att fokusera på cellmikroskopi, western blotting, knock-out / down, analys av cellulära fenotyper, proteinuttryck och rening av proteiner samt biokemisk och strukturell karaktärisering.

Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt med starka samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen.

Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, molekylär kloning, siRNA, CRISPR-

Cas och / eller proteinuttryck och proteinrening är starkt meriterande.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla följande :

 • Ett personligt brev där du beskriver din kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering om varför du söker anställningen (max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis eller motsvarande inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser samt erhållna betyg
 • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner
 • Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2018-

  08-10. För mer information är du välkommen att kontakta professor Yaowen Wu, e-post : Yaowen.wu umu.se Hemsida : http : / / www.

  chemistry.umu.se / english / research / group-leaders / yaowen-wu /

  Om oss

  Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning.

  Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi.

  www.chemistry.umu.se För mer information om institutionens forskarutbildning, se : http : / / www.teknat.umu.se / utbildning-

  pa-forskarniva / amnen-och-kontaktpersoner / kemi /

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett