Projektör
e.on
Sweden
19 dagar sedan

Uppgifter

Hos oss är alla lika olika, men vi har en sak gemensamt. Vi brinner för vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025.

Det är ingen liten ambition och för att kunna nå dit krävs människor som vill göra skillnad och bryta ny mark. Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den.

Nu gör vi stora investeringar för att vara med och skapa ett land som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad.

Vill du bli min nya kollega?

Mitt namn är Mari Sjöström och jag började på E.ON oktober 2015 i rollen som projektör på lokalnätet. Anledningen till att jag började på E.

ON var för att det är ett stort företag som jag kände igen från tiden under min utbildning. Att företaget har ett miljöengagemang uppskattade jag också.

Men viktigast var arbetsuppgifterna, att få arbeta med beräkningar och med kartor. Samt utmaningen att få fördjupa mig i ett för mig ganska nytt område.

Vi är en grupp på fem personer som tillsammans ansvarar för framförallt de planerade åtgärderna i mellanspänningsnätet (0,4 20 kV).

Jag gör allt från att prioritera och planera vilka reinvesteringar som behöver göras kommande år, till att mer ingående projektera varje enskilt projekt.

Det innebär att vi tar fram en teknisk lösning, underlag, beräkningar och dimensionering. Jag gör också nätplaner där jag går igenom och djupare studerar en del av mellanspänningsnätet för att få en helhetsbild och plan för vilka åtgärder som behöver göras på längre sikt.

Jag jobbar även med att projektera mindre projekt, som kundanslutningar och åtgärder efter besiktning. Denna variation gör att jag både arbetar med beräkningar, tekniska frågor, kartor, gör besök ute i fält samt tar fram underlag.

När man projekterar finns det sällan ett rätt svar utan olika alternativ måste vägas mot varandra, vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande.

Det finns alltid mer att lära och diskutera, vilket är kul!

Att ta fram den tekniska lösningen för både stora och små projekt och ha koll på beräkningarna. För att göra en bra projektering tycker jag att man behöver vara noggrann och ha tålamod för att få till det man tror på är den bästa lösningen.

Och att ha en bra dialog med alla inom och utom E.ON som blir inblandade i projektet.

Min arbetsdag kan se olika ut. Oftast sitter jag på kontoret, ibland är jag ute i fält för att titta inför kommande projekt.

Jag arbetar oftast med både ett större och något mindre projekt samtidigt för att kunna växla. Vi samarbetar och rådfrågar varandra mycket både inom projektörsgruppen och andra kollegor inom E.ON.

Profil

För att passa in hos oss och lyckas väl i rollen så är du någon som brinner för ditt jobb, är nyfiken och engagerad. Vi söker någon som är samarbetsvillig, tålmodig och noggrann.

En vilja att väga olika alternativ och beräkningar mot varandra och bestämma sig för den bästa.

Vi har alla olika bakgrund på kontoret. För mig är det första jobbet efter min utbildning till civilingenjör i energisystem.

Vi ser gärna att du har en praktisk erfarenhet av elbranschen och inom elnät.

Vi är fem lokalnätsprojektörer i Sundsvall. På kontoret i Sundsvall är vi ca 30 personer, och så har vi ytterligare 9 kollegor i Sollefteå.

Känner du att du passar in på beskrivningen och vill bli min nya kollega och en del av vårt team? I så fall så välkomnar vi din ansökan!

Mari Sjöström, Projektör

För oss är det viktigt att dina personliga egenskaper stämmer överens med E.ON : s värderingar så att du känner dig som en naturlig del av vår verksamhet :

Vi sätter kunden i centrum, vi samarbetar, vi är innovativa och arbetar med ständiga förbättringar, vi når framgång tillsammans och vi agerar ansvarsfullt med ett öppet sinne.

För frågor gällande våra tjänster, vänligen kontakta den rekryterande chefen :

Henrik Hjeltström, +46 702003798

För frågor till våra fackliga representanter, vänligen kontakta :

Lars-Inge Gustavsson, Unionen, +46 73 0499876

Charlotte Klippel, Akademikerna, +46 706 446 707

Mattias Andolfsson, Ledarna, +46 709 669 029

Vad vi erbjuder

E.ON strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald.

Ansök
Ansök
Min e-post
Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
Fortsätt
Ansökningsblankett