Inköpare
Züblin AG
Sodertalje
1 dag sedan

Über uns

Utbildning och erfarenhet

Vi vill att duhar en högskoleutbildning och 5 års branscherfarenhet samt kvalificeradutbildning i entreprenadjuridik, inköp och ekonomi.

KörkortB är klart meriterande.

Färdigheter

Vi vill att duhar en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska ochengelska. Tyska är meriterande.

Du ska ocksåha en mycket god förhandlingsvana och social kompetens.

Ihre Aufgaben

Nu söker vi en inköparetill vårt projekt i Södertälje, Mälarprojektet.

Syftet medMälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i deallmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för störrefartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång.

Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, nyklaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk,dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm.

En viktiggiven förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunnafortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden

 • Isamråd med projektchef och platschef leda, planera och genomföra de dagligainköpen i projekten enligt fastställd inköpsprocess
 • Delta i arbete med att fastställa projektets inköps- och leveranstidplan
 • Medverka vid upprättande av centrala ramavtal
 • Stödja kalkylfunktionen i tidiga anbudsskeden
 • Säkerställa att företagets riktlinjer samt lagar och avtal följs i det dagliga inköpsarbetet
 • Tillse att fastslagen inköpsbudget efterlevs
 • Genomföra uppföljningsmöten med underentreprenörer och leverantörer i enlighet med företagets rutiner och riktlinjer
 • Genomföra revisioner hos leverantörer tillsammans med KMA-ansvariga
 • Aktivt medverka till att inköpsprocessen ständigt förbättras
 • Marknadsbevakning
 • Stödja projekten i att praktiskt upprätta en inköpsplan enligt fastslagen mall
 • Uppdatera leverantörsregistret och regelbundet (1 gång / kvartal) stämma av mot skatteverkets informationsservice och kommunicera ovanstående analys, om sådan påvisar risk, till berörda arbetschefer och projekt.
 • Leda förfrågningar och upprätta nollsammanställda anbud (Prisjämförelser)
 • Förbereda inköpsavtal till projektorganisationen
 • Dokumentera kritiska aktiviteter i inköpsprocessen för de enskilda köpen och sätta upp dem på risk- och möjlighetslistan.
 • Ta fram kalkylen i samarbete med kalkylator för det aktuella inköpet. Granska handlingarna för att säkerställa att rätt inköp görs.
 • Bevaka ÄTA-arbeten för samma inköp.

 • Besök på branschmässor och utställningar isamråd med ledning
 • Ihre Voraussetzungen

  Utbildning och erfarenhet

  Vi vill att duhar en högskoleutbildning och 5 års branscherfarenhet samt kvalificeradutbildning i entreprenadjuridik, inköp och ekonomi.

  KörkortB är klart meriterande.

  Färdigheter

  Vi vill att duhar en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska ochengelska. Tyska är meriterande.

  Du ska ocksåha en mycket god förhandlingsvana och social kompetens.

  Unternehmen

  Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

  Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

  Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

  Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

  Entwicklung

  Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

  Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

  Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

  Standortabhängig

  z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen / Tee- bzw. Kaffeeküchen

  z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

  Monetär

  Faire & marktgerechte Bezahlung

  Ausbildungs- / Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

  Ansök
  Lägg till favoriter
  Ta bort från favoriter
  Ansök
  Min e-post
  Genom att klicka på "Fortsätt", samtycker jag till att Neuvoo registrerar och sparar mina uppgifter och skickar email meddelanden, som det står i neuvoos användningsvillkor . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett