Universitetslektor i svenska som andraspråk
Umeå universitet
Umeå, Sverige
34 dagar sedan

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i svenska som andraspråk.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom svenska som andraspråk samt inom Kompletteringsutbildning för läkare.

Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom svenska kan också ingå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

I anställningen ingår de tre första åren 60 % undervisning / administration och 40 % kompetensutveckling. Om den som anställs bedöms sakna tillfredsställande vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom svenska som andraspråk ska denna kompetensutvecklingstid användas till kompetensutveckling inom detta område.

En överenskommelse om detta görs i så fall mellan arbetstagaren och prefekt.

Efter tre år ingår 80 % undervisning / administration och 20 % kompetensutveckling. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration, personal-

ämnes och planeringsmöten samt deltagande i institutionens forskningsseminarier.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska som andraspråk, svenska (språkvetenskaplig inriktning), nordiska språk, språkdidaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är : vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska som andraspråk, svenska (språkvetenskaplig inriktning) eller nordiska språk, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är :

 • Bredd och djup i forskningen kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskning
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Samverkan med omgivande samhälle
 • Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

  Kriterier vid bedömningen är :

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och / eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

  Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

  Avvägning mellan bedömningsgrunder

  Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom svenska som andraspråk.

  Stor vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom svenska (språkvetenskaplig inriktning) respektive nordiska språk.

  Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet ges särskild vikt.

  Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

  Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

  Ansökan

  Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisningar (OBS! gällande annonser fr o m 2018-04-11).

  Ansökan ska göras vid e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-06-11.

  Övrigt

  Tillträdesdatum 2019-01-07 eller enligt överenskommelse.

  Mer information om Institutionen för språkstudier hittar du här.

  Välkommen med din ansökan!

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Genom att klicka på "Fortsätt ", samtycker du till att neuvoo samlar in och bearbetar dina personuppgifter, som du har tillhandahållit i detta formulär, för att skapa ett neuvoo-konto och prenumerera dig på våra e-postaviseringar, i enlighet med vår Sekretesspolicy . Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att följa dessa steg .
  Fortsätt
  Ansökningsblankett