Postdoktor i havremolekylärbiologi med fokus på lipaser
Lunds universitet
Lund, Sverige
15 dagar sedan

ScanOats är ett nyetablerat forskningscentrum i samverkan mellan akademi och industri och bedriver forskning om havre och havrebaserade produkter.

Havre är en viktig gröda både för det svenska lantbruket och för livsmedelsindustrin. ScanOats är unikt genom att det täcker hela kedjan från grundforskning och växtförädling, över fältförsök, processning av näringskomponenterna, och kliniska hälsostudier.

Bakgrund

Projektet kommer att fokusera på att få fram havre med låga lipashalter i kärnan. Vår tillgängliga havregenomsekvens kommer att analyseras för lipasbiosyntes-

och lipas associerade gener, med särskilt focus på de gener som uttrycks under fröutvecklingen. Metoder för att mäta lipasaktivitet kommer att sättas upp och från vår muterade havrepopulation kommer linjer med förändrade lipasaktiviteter i kärnan att identifieras.

Mutationer bakom förändrade lipasaktiviteter kommer att kartläggas. Muterade låglipaslinjer kommer att genomsekvenseras och molekylära mekanismer bakom lipasbiosyntes i havre att utredas.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med forskare i de övriga projekten inom ScanOats, med CropTailor, samt med ScanOats företagspartners Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden, samt även handledning av magisterprojekt och doktorander.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Kandidaten förväntas bidra till att söka ytterligare externa medel.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav :

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • En solid bakgrund in biokemi.
 • Bedömningsgrunder

  Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

  Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

  Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning :

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Övriga meriter :

 • Goda kunskaper i fysiologi och genetik.
 • Praktisk erfarenhet av bioinformatik.
 • Tidigare erfarenhet av arbete med lipider och lipaser.
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

  Villkor

  Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor , mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-

  09-04 (Arbetsgivarverket, OFR : s, Saco-S och SEKO).

  Instruktioner för ansökan

  Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-

  filer i rekryteringssystemet. Läs mer här : http : / / www.lth.se / omlth / ledigatjanster / soeka-laeraranstaellning-vid-lth /

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett