Post-doc inom eHälsa inriktning vårdvetenskap
Högskolan Väst
Trollhättan, Sverige
14 dagar sedan

Forskningen för Institutionen för hälsovetenskap är samlad inom den vårdvetenskapliga forskningsmiljön Lärande och vårdande (LOV) för hållbar hälsa.

Forskningen handlar om människors hälsa och livsvillkor och om vårdsökande personers samt närståendes upplevelser av hälsa, sjukdom och vård.

En del projekt har livslopp i fokus dvs. barn- och ungdomars, vuxnas eller äldres hälsa. Andra projekt studerar hur lidande kan förebyggas och lindras och hur det är att leva med funktionsvariation och sjukdomskonsekvenser.

Såväl Personcentrerad vård som normmedvetenhet handlar om alla patienters möjlighet att bli lyssnade till och vad ökad delaktighet och partnerskap innebär samt hur hälsa och sjukdom uttrycks och kommuniceras.

Det inbegriper forskning på olika nivåer, från person till organisation och samhällsstrukturer. Flera projekt har en tvärvetenskaplig inriktning.

En inriktning som växer och fokuseras i pågående och planerade forskningsprojekt är digitalisering i vården inklusive E-

hälsa. Forskning bedrivs kring lärande och utveckling, såväl studentens, yrkesverksammas, som patienters och närståendes lärande.

Hur praktisk och teoretisk kunskap förenas i en sammansatt kompetens studeras inom ramen för olika vårdprofessioners utbildning och arbetsmiljö.

Forskningsfrågor riktas mot både det praktiska vårdandet men omfattar också övergripande diskurser gällande vårdandet inom hälso-

Arbetsuppgifter

Syftet med anställningen är att genomföra forskning och utbildning, såsom :

 • Planering av en studie inom eHälsa med inriktning vårdvetenskap som dokumenteras i form av en projektplan
 • Genomförande av ovanstående planerad studie
 • Presentera studiens resultat vetenskapligt i internationell tidskrift och konferens såväl som i populärvetenskapligt sammanhang
 • Att tillsammans med kollegor bidra till utveckling av forskningsmiljön LOV, via seminarier, konferenser och nätverksbyggande med mera
 • Former för anställning

  Anställningen kommer vara uppdelad i 50 % forskning och 50 % undervisning. Undervisningen kommer främst ske inom ämnen relaterade till eHälsa och digitalisering i vården på grund-

  och avancerad nivå, men det kan även förekomma undervisning på forskarutbildningsnivå.

  Kvalifikationer

  Behörig att anställas är den som har avlagd doktorsexamen inom ett område relevant för forskning inom eHälsa och vårdvetenskap.

  I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Examen ska vara erhållen senast vid ansökningstillfället.

  Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt att fullgöra de arbetsuppgifter som anställningen innefattar.

  Vidare ska den sökande även ha visat dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning på grund- och avancerad nivå.

  För denna anställning krävs dessutom förmåga att undervisa på svenska.

  Bedömningsgrunder

  Som bedömningsgrund vid anställningen ska graden av sådan dokumenterad skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla enligt följande :

 • Särskild vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom ett område med relevans för forskning inom eHälsa och vårdvetenskap
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet genom egen undervisning på grund- och avancerad nivå
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad samverkan med det omgivande samhället, kommunicera egen forskning och att skapa nätverk
 • Stor vikt läggs vid administrativ kompetens
 • God förmåga att planera, administrera och organisera arbetet
 • God förmåga att hantera krav och motgångar
 • Meriterande är

 • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit externa forskningsanslag
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande
 • Villkor

  Anställningen är tidsbegränsad till 1,5 år och avser heltidstjänstgöring. Anställningsstart är 2018-10-01.

  Övrigt

  I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

  Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett