Civil handläggare/eventuellt tillika ställföreträdande chef till Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning, Högkvarteret
Forsvarsmakten
Stockholm, Sverige
18 dagar sedan

Sektionen för internationella relationer vid ledningsstabens inriktningsavdelning (LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab.

Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer till andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter :

 • Inom ramen för ledningsstabens mandat och uppgifter ansvara för Försvarsmaktens internationella relationer.
 • Leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
 • Leda och inrikta underlagsframtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers resor, möten och besök.
 • Leda och inrikta underlagsframtagning inför bilaterala stabssamtal.
 • Delta i inriktning, samordning och uppföljning av Försvarsmaktens deltagande i bi- och multilaterala försvarssamarbeten.
 • Stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementets) med underlag kopplat till internationella samarbeten.
 • Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar.
 • Stödja Regeringskansliet vid uppkomna utlandsresor samt utländska besök inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde.
 • Lämna stöd till försvarsattachéer ackrediterade till respektive från Sverige.
 • Kvalifikationer :

 • Relevant akademisk examen, i första hand inom statsvetenskap och gärna med inriktning mot internationella relationer eller säkerhetspolitik.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i både svenska och engelska.
 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom verksamhet med koppling till säkerhetspolitisk kontext.
 • Meriterande :

 • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på militärstrategisk nivå i nära samarbete med / tjänstgöring vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
 • Erfarenhet av internationellt försvarssamarbete (FN, EU, Nato och USA).
 • Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmakten och Högkvarterets organisation, uppgifter och arbetssätt.
 • Erfarenhet att leda arbete i projektform samt innehaft personalansvar.
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring.
 • Erfarenhet av militär tjänstgöring.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS).
 • Personliga egenskaper :

  Arbetet ställer höga krav på en helhetsförståelse för Försvarsmaktens verksamhet och myndighetens relationer med andra nationer och internationella organisationer.

  Då verksamheten ofta har en nära koppling till Försvarsmaktsledningen (FML) och myndighetens främsta representanter krävs en stor förmåga att skilja huvudsak från bisak.

  Vidare krävs en hög grad av personlig integritet och drivkraft, god analysförmåga, förmåga att över tid hantera flera och ofta komplexa ärenden samt förmåga att arbeta i både grupp och självständigt, ofta under tidspress.

  Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

  Beroende på vilka tidigare erfarenheter sökande har av personalansvar kan en tillika befattning som ställföreträdande sektionschef vara aktuell vid tillsättning av tjänsten.

  Övrigt :

  Tillsvidareanställning, inledningsvis provanställning på 6 månader.

  Anställning inom Försvarsmakten innebär internationell arbetsskyldighet.

  Tillträde : 1 september 2018.

  Upplysningar om tjänsten kan lämnas av :

  Överste Jerker Sundström, chef LEDS INRI IR., tfn 08 788 75 00 (Växel).

  Fackliga kontaktpersoner : Camilla Robertsson (SACO),

  Hans Monthan (SEKO),

  Pia Almström (Försvarsförbundet),

  Arne Nilsson (OFR / O),

  Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.

  Välkommen med din ansökan senast : 2018-06-15. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

  Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet :

  I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare både yrkesofficerare och civila experter.

  Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

  I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

  Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

  Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

  I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras.

  Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

  Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

  Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 i säkerhetsskyddslagen.

  Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.

  Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

  Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett