Full Stack .Net-developer
OKDA Solutions
Sweden, India
14 dagar sedan

Job Information

Expected Notice Period : ASAP or Max 1 Month.

CTC Offered : 25- 30 LPA.

Experience Required : Full Stack .Net-developers,6+ Yrs Exp

Work Location : Sweden,Europe

Preferred : Candidates already in Sweden or valid work permit. Not Mandatory.

No.Of.Positions : 2

Competence Experience PriorityC# 6-10 Years HighAngular JS 1 5-10 Years HighAWS 2+ years High Description : Full Stack .

Net-developers,6+ Yrs Exp : -

 • Frontend : HTML , CSS , Dojo , AngularJS 1 , Karma unit testing
 • Backend : C# , NUnit , MongoDB , SQL , Entity Framework > 4.5 , REST Api , IoC through SimpleInjector , SOLID principles , Unit testing , Quality over quantity
 • Version Control : Git on TFS
 • Tools : Visual Studio > 2015 , IntelliJ , SourceTree , Management Studio 2014 , Robomongo
 • JIRA , Team City

 • Methodology : Agile way of working ,Scrum
 • Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett