Postdoktor inom sånginlärning hos sångfåglar
Stockholms Universitet
Stockholm, SE
‎3 timmar sedan

Arbetsuppgifter

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning. Anställningen avser 100 % forskning inom det ovan beskrivna projektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För den här anställningen måste den sökande ha en doktorsexamen i etologi, beteendeekologi, evolutionär ekologi eller motsvarande ämne.

Vi söker efter någon som har intresse för hur erfarenhet tidigt i livet påverka sexuellt beteende. Kandidaten bör ha bra analytisk förmåga och erfarenhet av analys av beteendedata samt stora och komplexa data.

Erfarenhet av akustisk analys, hormonanalyser, molekylanalys (till exempel PCR), och neurobiologi hos sångfåglar är särskilt meriterande.

En idealisk kandidat har mycket goda kunskaper och erfarenhet av sånginlärning samt att utveckla och att utföra experiment hos fåglar i fångenskap.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med erfarenhet inom etologi och evolutionsbiologi.

Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är : den sökandes dokumenterade kunskaper inom relevanta ämnesområden, den sökandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet och intitiativrikedom, förmåga till självständigt arbete liksom samarbetsförmåga.

Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga gällande skriftlig presentation.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på självständiga arbeten, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer, den sökandes skriftliga motivering för ansökan och insänt underlag som dokumenterar förmåga till skriftlig vetenskaplig framställan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.

Tillträde eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Anmäl der här jobbet
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Ansök
Min e-post
Genom att klicka på "Fortsätt", samtycker jag till att Neuvoo registrerar och sparar mina uppgifter och skickar email meddelanden, som det står i neuvoos användningsvillkor . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
Fortsätt
Ansökningsblankett