Tre universitetslektorer i omvårdnad
KARLSTADS UNIVERSITET
Karlstad, Sverige
20 dagar sedan

Beskrivning

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper och inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar, (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.

Omvårdnad utför huvudområde i examen på grundnivå och avancerad nivå (kandidat-, magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar fyra forskningsområden som delvis integrerar med varandra : Vårdkvalitet och Patientsäkerhet, Etik och Värdighet, Lärande och Kompetensutveckling och Hälsa och Prevention.

Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa.

Vid institutionen finns även andra ämnen inom hälsoområdet och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde.

Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forsknings miljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning. Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning och examination inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar, och i förekommande fall forskarutbildning.

Undervisning sker på såväl campus som distans. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete.

I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker institutionens och ämnets forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle, nationellt och internationellt.

Att aktivt delta i verksamhetsutveckling rörande undervisning och forskning samt att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel utgör viktiga delar av anställningen.

Inom ramen för lektorsanställningen ges utrymme för kompetensutveckling / forskning.

Behörighetskrav

För anställningen krävs doktorsexamen inom omvårdnad / vårdvetenskap och sjuksköterskeexamen. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt förmågan att samverka med omgivande samhälle.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Särskild vikt läggs vid att den sökande har specialistsjuksköterskebehörighet och arbetslivserfarenhet från någon av ämnets specialistsjuksköterskeutbildningar samt bedriver forskning inom området.

Dessutom läggs vikt vid erfarenhet av undervisning på högskole- / universitetsnivå.

Vi fäster också vikt vid god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå samt personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Värdefullt är också engagemang och nätverkande med omgivande samhälle och forskarsamhälle, liksom förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF 4 kap 4.

Villkor

Anställningarna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Ämnet omvårdnad står i ett generationsskifte där etablering och utveckling av forskning är av stor vikt.

Därför utlovas 30% kompetensutvecklingstid under första anställningsåret. Därefter 20% enligt universitetets policy.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

 • personligt brev
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i Råd för ansökan / befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent som finns på www.

  kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

  Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.

  Ange ref. nr REK2018 / 62.

  Sista ansökningsdag 2018-06-30.

  Välkommen med din ansökan!

  Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Genom att klicka på "Fortsätt ", samtycker du till att neuvoo samlar in och bearbetar dina personuppgifter, som du har tillhandahållit i detta formulär, för att skapa ett neuvoo-konto och prenumerera dig på våra e-postaviseringar, i enlighet med vår Sekretesspolicy . Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att följa dessa steg .
  Fortsätt
  Ansökningsblankett