Forskare i atomstruktursberäkningar
Lunds universitet
Lund, Sverige
9 dagar sedan

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för de naturvetenskapliga och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar den kondenserade materiens teori, teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomteori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för tjänsten är beräkningsfysik, speciellt med inriktning mot atomär struktur. Tyngdpunkten ligger på Multiconfiguration Hartree-

Fock metoder och Dirac-Hartree-Fock metoder, för att beskriva till exempel negativa joners struktur, kvantelektrodynamiska effekter i mångelektronsystem och storskaliga beräkningar med spektroskopisk noggrannhet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat :

 • Beräkningar av livstider av exciterade tillstånd och elektronaffiniteter för negativa joner.
 • Noggranna beräkningar av kvantelektrodynamiska effekter i komplexa atomära system.
 • Kodutveckling och programmering inom GRAS92-paketet, bland annat mot effektivare hantering av QED, korrelation och autojonisation.
 • Bistå med handledning av examensarbetare och doktorander, samt samarbete och stöd för gästforskare involverade i projektet.
 • För anställningen krävs :

 • Avlagd doktorsexamen i fysik eller besläktat relevant ämne.
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i multikonfigurationsberäkningar
 • Goda kunskaper i programmering för atomär beräkningar
 • Förståelse för strukturen av atomära system, från korrelation till QED-effekter.
 • Övriga meriter :

 • Erfarenhet av att använda och utveckla effektiva metoder för atomära beräkningar.
 • Kunskaper i övriga språk inom vårt internationella nätverk, till exempel kinesiska.
 • Erfarenhet i att använda beräkningspaketen Grasp2K och Flexible atomic code .
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom forskningsgruppen och institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

  Instruktioner för ansökan

  Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan skall innehålla :

 • Ansökningsbrev
 • Meritförteckning / CV inklusive publikationslista.
 • En kopia av doktorsexamen.
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Ansökan skall skickas in via det elektroniska rekryteringssystemet.

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett