Stabsassistent till Marinstaben Karlskrona
Forsvarsmakten
Karlskrona, Sverige
2 dagar sedan

Teknik och Vidmakthållandekontor (TVK) Marin är en sektion i Marinstabens stödavdelning som är grupperad på Muskö och i Karlskrona.

TVK ska vidmakthålla förnödenheter, materiel, it-system och tjänster till anbefalld nivå. I samband med system- och materielleveranser godkänna alla nya system samt befintliga system som genomfört förmågehöjande åtgärder i samband med leveransen till FM.

Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel.

Stödja Processägare / Processledare (PCÄ / PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning

Stödja Teknisk Chef (vid FGS resp PROD RPE) och MOA inom ramen för designansvar och vidmakthållande

Stabsassistenten lyder direkt under sektionschefen och väsentligt är god kunskap och god färdighet alternativet en vilja samt förmåga att lära sig att hantera FM stödsystem, såsom PRIO, VIDAR och Outlook då de utgör grunden för hantering av dokument och administration.

Stabsassistenternas arbetsuppgifter Muskö :

Stödja MFO-ansvarig med beredning av materielfördelningsärenden.

Betjäna och stödja sektionen med PRIO och VIDAR

Ta emot och sammanställa rapporter från underställda förband

Upprätta / uppdatera sektionens ärende-, uppgifts- och larmlista samt motsvarande

Biträda vid upprättande av mötesprotokoll samt övrigt förekommande expeditionsarbete

Biträda vid utarbetande av orienteringar, order, anvisningar, rapporter, sammanställningar, prognoser och tablåer

Sammanställa och samordna egen sektions kalender mot övriga sektioner samt avdelningen

Samverka med övriga stabsassistenter i MS

Ingå i arbetsgrupper som administrativt stöd

Betjäna sambandsmedel

Övrigt stöd till sektionschefen

Stabsassistent vid Marinstabens sektioner har följande beredduppgifter :

Stödja och eller ingå i tillfälligt och uppgiftsknutna organisationsstrukturer

Stödja andra stabsassistenter inom Marinstaben

Stödja vid annan plats än ordinarie

Krav

God datorvana inom ramen för Office (Word, Excell och Powerpoint)

Tidigare erfarenhet av FM administrativa stödsystem

Meriterande

GU eller civil utbildning som motsvarar assistent

Erfarenhet av statlig myndighet

Tidigare arbete som assistent

Personliga egenskaper :

Hög stresstålighet och mycket god samarbetsförmåga, god förmåga att skapa samt bibehålla goda relationer. Lojal och högt säkerhetsmedvetande

Övrigt :

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Arbetsort : Karlskrona

Frågor om befattningen : Chef TVK Fredrik Sund 076-649 25 79

Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla CV samt ansökningsbrev senast 2019-09-27

Ansök
Lägg till favoriter
Ta bort från favoriter
Ansök
Min e-post
Genom att klicka på "Fortsätt", samtycker jag till att Neuvoo registrerar och sparar mina uppgifter och skickar email meddelanden, som det står i neuvoos användningsvillkor . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
Fortsätt
Ansökningsblankett