Två doktorandanställningar i nordiska språk
Uppsala universitet
Uppsala, Sverige
‎17 timmar sedan

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället.

Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden.

Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller frågeställningar, teorier och metoder.

Arbetsuppgifter / Projektbeskrivning :

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ ning som doktorand.

Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav :

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den särskilda behörigheten regleras i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (vid Uppsala universitet), se : .

Ansökan :

Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta följande :

 • Ifylld ansökningsblankett. Blanketten laddas ner på följande länk :
 • Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
 • Vidimerade kopior på examensbevis.
 • Uppsatser på grund- och avancerad nivå och / eller examensarbeten.
 • En avhandlingsplan (3 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
 • Ansökan bör utformas i enlighet med institutionens anvisningar, se : .

  Önskvärt / meriterande i övrigt :

  Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen.

  Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar.

  Muntliga projektpresentationer och intervjuer med de sökande kan också komma ifråga.

  På och via Institutionen för nordiska språks webb-plats finner man mer information om utbildning på forskarnivå ().

  Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer .

  Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

  Lön : Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

  Tillträde : 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

  Anställningsform : Tidsbegränsad anställning, enl HF 5 kap 7, t.o.m. 2023-12-31 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2024-

  12-31 (med institutionstjänstgöring).

  Anställningens omfattning : 100 %

  Upplysningar om anställningen lämnas av :

  Studierektor Ulla Stroh-Wollin, Institutionen för nordiska språk, ulla.stroh-wollin nordiska.uu.se, tel. 018 471 2903

  Utbildningsledare Lars Hagborg, Språkvetenskapliga fakulteten, lars.hagborg uadm.uu.se, tel. 018 471 1907

  Ansök
  Lägg till favoriter
  Ta bort från favoriter
  Ansök
  Min e-post
  Genom att klicka på "Fortsätt", samtycker jag till att Neuvoo registrerar och sparar mina uppgifter och skickar email meddelanden, som det står i neuvoos användningsvillkor . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett